A Magyarországi Szülők Országos Egyesületének (MSZOE) közleménye
 
Ki a felelős a köznevelés színvonalának folyamatos csökkenéséért? A pedagógusok nagy szerényen 25 pontban fogalmazták meg követeléseiket, a szülők 125 pontban.


Az oktatás minősége az osztályteremben dől el. A pedagógusokon múlik, hogy megtanítják-e a rájuk bízott gyermekeket írni, olvasni, számolni az általános iskolában, vagy funkcionális analfabétákat, iskolaelhagyókat, képeznek ki tízezer számra. Amikor a pedagógus becsukja az osztályterem ajtaját, akkor saját értékrendje, világnézete és szakmai felkészültsége szerint - akár a szabályok áthágásával is - oktathatja, osztályozhatja, és fegyelmezheti a tanulókat. Ez a pedagógus autonómia.

Az oktatásirányítás felelős a köznevelés állapotáért a norma- és értékrendszer zavaráért. A magyar iskolarendszerben általánossá vált a normaszegés és a szabályok tiszteletének hiánya, ami első sorban a törvényhozók felelőssége. Hogyan lehet biztonságosan tanítani és tanulni az iskolában, ha Köznevelési törvényt "2014-ben 143, 2015-ben 81" helyen módosították.  A jogbizonytalanságot okozó nagyszámú módosítás igazolja a jogalkotók tanácstalanságát és hozzá nem értését.

Mielőtt létre jön a pedagógus sztrájkbizottság és az oktatásirányítók közötti megegyezés, egy országos felmérés keretében meg kell kérdezni a gyermekeik nevelésért, oktatásáért "első sorban" felelős szülőket, mit és hogyan tanítsanak az iskolában.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754) Bővebb információ az Országos Szülői Kérőívről a www.mszoe.hu weblapon található.

Kiadó: Magyarországi Szülők Országos Egyesülete (MSZOE)

 

(Forrás: OS)