Bősz Anett: Haladéktalanul számolja fel az iskolai szegregációt a kormány!

A mai napon kötelezettségszegési eljárást indított hazánk ellen az Európai Bizottság a romákat érintő iskolai szegregáció miatt. Az EB úgy látja, hogy ,,a roma gyermekek aránytalanul magas számban járnak szellemi fogyatékos tanulóknak szánt speciális iskolákba, valamint jelentős hányaduk vesz részt elkülönített oktatásban a többségi iskolákon belül”. Ez pedig sérti a faji vagy etnikai származáson alapuló oktatási diszkriminációt tiltó uniós irányelvet. 

A Liberálisok szerint szegregációnak sehol, így az iskolában sincsen helye. Annak ellenére, hogy az oktatás felügyeletéért is felelős miniszter szóban több alkalommal is hitet tett a szegregáció felszámolása mellett, a gyakorlatban ennek épp az ellenkezőjét látjuk. Az elmúlt években az állam megakasztotta és visszafordította néhány településen a deszegregációs folyamatokat. Példa erre a Huszár-telepi elhíresült ügy, melynek kapcsán éppen Balog Zoltán tárcája érvelt úgy, hogy az elkülönítés szolgálja hosszútávon az integrációt.

A Liberálisok felszólítják Balog Zoltánt, hogy ne csak a szavak szintjén foglaljon állást a szegregáció teljes felszámolása mellett, hanem a gyakorlatban is vessen véget ennek a elfogadhatatlan gyakorlatnak. Arra kérjük az emberi erőforrások miniszterét, hogy mielőbb nyújtson be módosító javaslatot a köznevelési törvényhez, amely jelenleg bizonyos esetekben lehetővé teszi az iskolák számára, hogy szegregált osztályokat indítsanak.

Bősz Anett, ügyvivő