BODNÁR ZOLTÁN: A LIBERÁLISOK KÖVETELIK AZ MNB FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JELENTÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁT

A Liberálisok felszólítják Papcsák Ferencet,  a Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottságának elnökét, hogy haladéktalanul hozza nyilvánosságra az MNB gazdálkodásáról, befektetéseiről, alapítványrendeléseiről készített és elfogadott jelentést az ahhoz fűzött különvéleménnyel együtt.

A felügyelő bizottság a jegybank Országgyűlés által választott ellenőrző szerve, amely az Országgyűlésnek beszámolási kötelezettséggel tartozik. A monetáris politikai döntésekben megvalósuló jegybanki függetlenségtől elválaszthatatlan a központi bank működésének átláthatósága és elszámoltathatósága. A közvéleménynek, a választópolgároknak joguk van tudni, hogyan gazdálkodnak az állami intézmények a rájuk  bízott közvagyonnal, és joguk van megismerni a gazdálkodásuk ellenőrzésére létrehozott szervek  vizsgálatainak eredményeit, az Állami Számvevőszék, a KEHI  jelentéseit éppen úgy, mint a Magyar Nemzeti Bank esetében hasonló feladatot ellátó felügyelő bizottság jelentéseit. Az állampolgároknak joguk van megismerni a felügyelő bizottság Országgyűlés által választott valamennyi tagjának véleményét, még akkor is, ha az kisebbségi vélemény.

A felügyelő bizottság titkolózása összeegyeztethetetlen nemcsak a jegybanktörvény céljaival, de az Európai Unió központi bankjainak szokásos gyakorlatával is.

Bodnár Zoltán, ügyvivő