Alkotmányos válság van hazánkban

 

 

A Liberálisok szerint hazánkban nem működnek megfelelően azok az intézmények, melyek éppen az alkotmányosság, a demokrácia védelmét hivatottak garantálni. Megbukott a párt szerint az Alkotmánybíróság, az alapvető jogok biztosának hivatala és az adatvédelmi hivatal is.

Ötven képviselő aláírásával nyújtott be utólagos normakontroll kérelmet az Alkotmánybírósághoz 2015. november 19-én Fodor Gábor, melyben a Századvég-ügy kapcsán kérte a Btk. egyik paragrafusának módosítását. Mivel az ügyet még tavasszal sem tűzte az AB napirendjére, a párt firtatni kezdte a késlekedés okát, melyre az AB azonnal hiánypótlási kéréssel reagált, amit az 50 képviselő 8 napon belül teljesített. Ennek ellenére immár 210 napja nem vette az AB napirendre a beadványt, hét hónapja veszi semmibe az Alkotmánybíróság 50 ellenzéki képviselő kérését.

 A Péterfalvi Attila irányítása alatt álló Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 2015. december 8-án fordultak a Liberálisok, miután a belügyminiszter megtagadta annak a 21 névnek a kiadását, akik a Századvég munkatársaiként minősített adatokhoz férnek. A Liberálisok kérték a NAIH-tól annak megállapítását, hogy közérdekű adatokról van szó. A beadványra a mai napig, többszöri sürgetés ellenére sem válaszolt Péterfalvi Attila, tehát az adatvédelmi hivatal 190 napja, fél éve nem válaszolt egy országgyűlési képviselő beadványára.

 Rövidebb idő, két hónap kellett az alapvető jogok biztosának ahhoz, hogy megfogalmazza álláspontját az országos válsághelyzet kihirdetéséről a párt kérésére. Az ombudsman azonban olyan választ küldött, mely csak megerősíti a Liberálisok álláspontját abban, hogy alkotmányos válsághelyzet van. Székely László nem vizsgálta, hogy a hatályos jogszabályoknak eleget téve hirdetett-e a kormány válsághelyzetet, hanem a belügyminisztertől kért állásfoglalást és ezt tolmácsolta a Liberálisok felé válaszlevelében.

A párt úgy véli, tarthatatlan és elfogadhatatlan, hogy alkotmányos jogait bárkinek korlátozzák, vagy időhúzással azok gyakorlásában akadályozzák. Súlyosbítja a helyzetet, ha éppen az alkotmányos jogokat őrző intézmények teszik ezt és éppen politikailag kényes kérdésekben.